• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo
Home / Debatt / SÅLEDES:

SÅLEDES:

SÅLEDES:

I Staffanstorp har debatterats huruvida kommunen “har råd” att ta emot fler asylsökande eller inte. De senaste krumbukterna i ärendet står Björn Magnusson (L) för, i insändarsvar i Spegeln till Jonas Andersson (SD) och Jesper Andersson.

Och jag är ledsen Björn, men ditt svar till dem i Spegeln # 26 2015 bidrar mest till att förstärka det politikerförakt som bara ökar och ökar i Sverige. Och dessutom till ödesfrågan att ifrågasätta om våra politiker verkligen har den resning som behövs för att navigera i en turbulent värld. Av politiker som skall kunna lotsa landet – och kommunerna!- genom kulturella, militära, ekonomiska och alla andra svårigheter som kan drabba nationen måste man kunna kräva kyla, logik, realism, analysförmåga, framförhållning och verklighetsförankring.

Har verkligen en vice statsminister som gråter i TV när verkligheten krossat alla goda men aningslösa “välkommen-hit-tillrop” dessa egenskaper? Och den samlade politikerelit på alla nivåer som själva anser sig företräda den enda rätta och sanna läran står nu kollektivt med byxorna nere, hur står det till där? Men “man måste ha både hjärta och hjärna i (asyl)politiken….” säger Björn. Jomenvisst!

Självklart är det så! Men när politikerna kopplar bort hjärnan och enbart styr med hjärtat går det som det gjort nu. De idiotstopp som nu drabbar särskilt Öresundsregionen är tecken på paniken som drabbat samma politiker som för bara några månader sedan avfärdade sina kritiker som hjärtlösa. Egentligen är det rätt tragikomiskt när åtgärder som då avfärdades som fullkomligt otänkbara och omänskliga nu upphöjes till att vara ett livsvillkor för Sverige. Men så går det när etablerade politiker inte ens inser skillnaden mellan att “ha råd” och att ha praktisk möjlighet att uppfylla sina dagdrömmar!

Björn, invandring och asyl är naturligtvis alldeles för komplexa frågor för att avhandlas i en kort insändare. Men du kunde väl åtminstone försökt ge Jonas och Jesper några KONKRETA svar på hur alla praktiska problem, nu och inte minst inför framtiden, skall lösas. Uppmuntrande tillrop och floskler om hjärta och hjärna är inget verkligt svar.

Invandring och asyl är självklart inte bara en ekonomisk fråga. Och visst måste hjärtat vara med. Men om ni politikerna skall återfå ert förtroende hos medborgarna måste ni nog använda hjärnan också. Och det gäller även inom lokalpolitiken, Björn!

svar til L-O Svedberg
L-O Svedberg hoppar (som han ofta gör) in i debatten, den här gången om asylpolitiken.
Du är en av Spegelns flitigaste debattörer och har synpunkter på det mesta,
vilket du naturligtvis får ha.
Mitt svar till Jonas och Jesper klassar du som “krumbukter” som mest bidrar till att
förstärka politikerföraktet. Bara det borde avhålla mig från att svara alls, men jag gör ett försök:
– jag har absolut ingen anledning att försvara eller kommentera vår vice statsministers göranden och låtanden
– “idiotstoppet” över sundet är ett beslut tagit av regeringen, jag försvarar inte det heller
– om jag ska ge något konkret svar på hur vi skall lösa “alla praktiska problem”, måste jag väl rimligen också få en konkret fråga?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top