• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo
Home / Debatt / Reflektioner kring skolresultatet i vår kommun

Reflektioner kring skolresultatet i vår kommun

Pierre Sjöström har lämnat en mycket viktig interpellation till BUN-ordföran­de Nino Vidovic angående skolsituatio­nen och jag vill här ansluta med några kommentarer med anledning av att Staffanstorp rasar i Lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun” vilket man kunde läsa i Sydsvenskan den 14.10.15 .

Vi rasar från plats 13 till plats 78 i årets mätning där 290 kommuner ingår.

Skälet till raset kan enligt BUN-ordfö­randen vara att förra årets nior hade lägre slutbetyg än vanligt. Han betonar dock att det nu vidtagits åtgärder som gett bättre resultat. Här ges ingen förklaring till var­för resultatet var sämre vilket jag tycker är anmärkningsvärt. Det måste finnas rimliga förklaringar till att en årskurs är sämre än en annan.

Lärarförbundets ranking baseras på 14 kriterier men tyvärr kommenteras endast några få då man här diskuterar undersök­ningen. Man fokuserar enbart på betyg då man ser på Staffanstorps försämrade placering men glömmer att vi ligger för­hållandevis bra till då det gäller andra kriterier.

I den totala rankningen placeras vi alltså som nummer 78 mot plats 13 i fjol vilket givetvis är en klar försämring men tittar vi på andra kriterier som till exempel re­surstilldelning så är det en förbättring från plats 90 till 75, lärartätheten ligger nu på plats 159 mot tidigare 168, andelen friska lärare klättrar från 158 till 127. Lärarlönen har placerats på plats 78 mot tidigare 105 men det blev något sämre då det gäller utbildade lärare – 124 jämfört mot 120.

Dessa värden angående lärare är viktiga att lyfta fram eftersom de kan underlätta rekrytering av nya lärare – dessutom glä­der det mig personligen eftersom jag själv arbetat fackligt under många år och då kämpat för dessa frågor.

Tittar man däremot på elevvärden så är de klart alarmerande då andelen godkända i åk 9 nu har plats 145 mot tidigare 25; de som når gymnasiet inom 3 år plats 177 mot tidigare 78 samt behöriga till högskolan plats 67 mot tidigare 50.

SKL, Sveriges kommuner och landsting, gjorde redan tidigare i år i sin under­sökning ” Öppna jämförelser” också en rangordning av kommunerna efter deras skolresultat året 2013/2014. Även här visade det sig att skolresultatet i vår kommun sjunkit drastiskt och som ett exempel kan nämnas att andelen elever som uppnått målen i samtliga ämnen föll från plats 42 till 153 av 290 kommuner. Tre år tidigare låg vår kommun på plats 16! Vidare kan nämnas att totalt placerads Staffanstorp på plats 191 och då det gällde andelen behöriga till gymnasiet på plats 91 mot tidigare 12 och andelen uppnådda mål i samtliga ämnen hamnade på plats 153 mot tidigare 42.

I ett uttalande i Lokaltidningen (27 maj 2015) menade då skolchefen Stina Hans­son att detta var oroväckande men att man inte enbart kunde utgå från denna rankning vid bedömningen. Statistik är inte det enda verktyget man ska använda vid analyser. Hon menade också att Staf­fanstorp ska ligga i nationell toppklass. Hennes modell var då att skynda lång­samt och göra en ordentlig analys för att därefter långsiktigt utveckla skolan. Analysgrupper och kvalitetsdjupdyk­ningar var enligt henne redan i arbete Systematiskt kvalitetsarbete skulle också antas vid BUN-mötet i juni. Skolan ska ge bra undervisning och eleverna ska trivas. Man skulle också ansöka om att få vara med i SKL pilotprojektet ”Leda mot resultat” samt inleda ett samarbete med lärarutbildningen på Malmö högskola då Hjärups skola och Hagalidskolan blir praktikskolor inte minst för att detta är ett bra rekryteringssätt för att anställa nya lärare.

Hennes kommentar med anledning av den nu publicerade undersökningen är enligt en intervju i Lokaltidningen att ” Vi visste redan om detta och har nu infört åtgärder för att motverka ännu fler sjunkande siffror…”

Ja visst – hon gjorde ju uttalande redan i maj månad. Hon hoppas alltså fortfarande att man med kvalitet i undervisningen, ämnesskicklighet och god pedagogik i klassrummet ska förbättra betyg, merit­värde och relationen mellan lärare och elever. Hon betonar också att man ska ha förskolan i fokus.

Det förefaller mig märkligt att allt detta är nyheter – vad har man tidigare satsat på? Som lärare ställer jag mig den frågan!

Det är därför med spänning jag ser fram emot nästa års undersökningar efter alla dessa utlovade förändringar och kraft­tag.! Det får nu inte bara bli fokus på betygen – trygghet och trivsel för både elever och personal är av största vikt och då tänker jag själv inte enbart på kränk­ningar, mobbning och terrordåd. Det som nu utlovas ser jag alltså med spänning fram emot att få följa även om min egen aktiva politikertid är förbi. Mitt förflutna i skolstyrelsen och BUN finns fortfarande med mig liksom min egen profession som lärare både inom skolan och lärarutbild­ningen – och inte minst som mångårig facklig företrädare.

I senaste Staffanstorps Aktuellt upplever Vidovic dessutom undersökningsresul­taten som en inspirerande väckarklocka vilket låter lovande. Synd bara att man vaknat så sent så att flera årskullar av våra elever inte fått maximal undervisning.

Till sist vill jag ge en eloge åt det fina en­gagemang som lärare och högstadieelever på Hjäruplundsskolan genomförde då de samlade in 15 000 kronor till UNHCR. Det finns så mycket att glädjas åt i dagens skola. Vi har barn och ungdomar som är oerhört duktiga i omvärldsorientering, tek­nik och argumentation – ge positiv feedback på detta . Mycket av detta syns inte alltid i betygen eller undersökningskriterier!

2dec_10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top