• Staffanstorp –
 • Bara –
 • Dalby –
 • Genarp –
 • Hjärup –
 • Klågerup –
 • Lund –
 • Malmö –
 • Veberöd -
 • Åkarp
logo
Home / Debatt / Socialdemokraterna Staffanstorp Interpellation Skolan 2016

Socialdemokraterna Staffanstorp Interpellation Skolan 2016

Interpellation Skolan 2016

Till Barn- och utbildningsnämndens

ordförande Nino Vidovic

Enligt en artikel i Sydsvenska Dagbladet 2015-10-13 ”rasar Staffanstorp i Lärarförbundets rankning ”Bästa Skolkommun”. Staffanstorps kommun rasar från plats 13 till plats 78 i årets mätning. Särskilt oroande är att det är elevernas resultat som orsakar raset i mätningen men också våra elevers övergång till högskolan. Trenden är oroande. Barn- och utbildningsnämnden förfogar över sin organisation och har säkert vidtagit en del åtgärder rent organisatorisk. Men räcker detta?

Barn- och utbildningsnämndens ordförande konstaterar också att resultatet kan skyllas på att de nior som gick ut förra året hade lägre slutbetyg än vanligt.

Kommunfullmäktige antog Barn- och utbildningsnämndens (BUN) budget för 2016 i juni 2015. I denna fanns ett ospecificerat besparingskrav på 5 miljoner kronor.

(Se figur.)

Efter att Kommunfullmäktige antagit budgeten för BUN:s verksamheter har det framkommit att en del lokalkostnader inte finns med i den uppräkning som BUN fick för nya lokaler motsvarande 5 miljoner

kronor (bl.a full kompensation för Mel-lanvångsskolan, men också paviljongerna som finns på Hjärups gamla idrottsplats).

Därtill spås det att fler åtgärder kommer att behövas för att möta behoven hos våra barn och elever (särskilda insatser och lokalt integrerade grupper) motsvarande 6 miljoner kronor. Sammanlagt uppgår BUN:s behov av omfördelningar och besparingar till cirka 16 miljoner kronor (ospec. besparing 5 milj + nya lokaler 5 milj + fler behov hos barno. elever 6 milj) om man inte tillskjuter några medel till verksamheten.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till Barn- och utbildningsnämndens ordförande:

 1. Är du nöjd med Staffanstorps rankning?
 2. Uppnåddes målen för verksamheten (stigande meritvärde, fler behöriga till gymnasiet?)
 1. När man konstaterar att en årskull har lägre betyg än tidigare kan det vara en förklaring, men inte en ursäkt. Vilka åtgärder sattes in för att få fler elever godkända? Hade Staffanstorps kommun kunnat göra mer? Om ja, varför gjordes inte mer, om nej, varför?
 1. Hur ska verksamheten klara av besparingen på 5 miljoner kronor?
 1. Hur finansierar BUN de lokalkostnader som man inte har fått täckning för i budget 2016 (motsvarande 5 miljoner kronor)?
 1. Hur finansierar BUN de behov som inte fanns med i budget 2016 (fler behov hos barn o elever motsvarande 6 miljoner kronor)?
 1. Avser du som Barn- och utbildningsnämndens ordförande att ta ett initiativ och återkomma till Kommunfullmäktige för att äska mer medel till BUN:s verksamheter?

För Socialdemokraterna

i Staffanstorps kommun.

Oppositionsråd

Pierre Sjöström (S)

 

BUN:s budget för 2016 byggde på följande antaganden:

Belopp

BUN budget 2015 588.580 tkr

Kompensation för höjda löner i verksamheten +10.129 tkr

Köp av tjänster externt (främst gymnasieverksamhet) +6.952 tkr

Höjda hyror och fler lokaler +8.427 tkr

Demografiska förändringar (fler barn, elever) +16.320 tkr

Kapitalkostnader (minskar pga. inventarier i skola) -2.194 tkr

Gymnasiesärskolan, färre elever -1.000 tkr

Ospecificerade besparingar -5.014 tkr

TOTALT BUN Budget 2016 enligt Alliansen 622.200 tkr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top