• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo
Home / Debatt / Stoppa bygget utav ”Norra skolan” nu!

Stoppa bygget utav ”Norra skolan” nu!

 

Skolutbyggnadsplanering –

I enlighet med den tillväxtplan tagen utav Staffanstorps kommuns fullmäktige 2006-02-06 och som revideras årligen av styrelsen beskrivs en tillväxt om ca 2870 bostäder under den närmaste tioårsperioden. Utöver detta har vi en stor generationsväxling i kommunen. I planen är man tydlig med att förskolor, skolor, vård, omsorg och all annan kommunal service ska följa med tillväxten av nya invånare och hänvisar till kommunfullmäktiges framtidsdokument ”Framtidens kommun – perspektiv 2038”. I detta dokument kan man inte heller se några konkreta planer för hur förskola eller skola skall utvidgas i takt med tillväxten i Staffanstorp. Bara för någon dag sedan kunde man läsa en artikel i DN Ekonomi om hur nya skolor glöms bort när nya bostäder byggs. verkar vara fallet även i Staffanstorps kommun!

Staffanstorps politiker måste göra en plan för dessa kommunala instanser snarast. Innan en komplett sådan med 10-20 års perspektiv finns, är det min mening att bygget utav norra skolan skall stoppas och inga tomter med befintliga eller där det finns/funnits skolmiljöer säljas eller bebyggas innan en sådan finns att presentera.

Tittar man på den planerade utbyggnaden utav ”Norra Staffanstorp” (som är ett utav de största utbyggnadsområdena i planeringen) förstår man ganska snart att den skola som nu planeras på Trekantens område inte kommer att räcka till särskilt länge. 550 elever, 3 parallell klasser i årskullarna F-6, med möjlighet till utbyggnad till F-9. Den kommer bli full med befintliga barn från skolorna Annero och Borggård.

Man får känslan att planen för ”Norra skolan” är ett hastverk och inte särskilt genomtänkt lösning! Då man rivit tidigare Anneroskolan utan att först ha gjort en grundlig utredning och kvalitativ plan för dess återuppbyggnad. Nu vill man hellre bygga bostäder på denna värdefulla tomt (ytterligare utbyggnad i norra Staffanstorp) och fort skall det gå, helst innan någon hinner agera!

Samtidigt planerar man att bebygga Bråhögsskolans tomt om 2,5 hektar som idag agerar tillfällig skola för Anneroskolan (om man kan kalla 7-10 år tillfälligt) innan Norra skolan skall stå färdig.

Under flera år har kommunen haft en tydlig profilering mot barnfamiljer som kommer från våra storstäder Malmö och Lund. Barnfamiljer som valt att bosätta sig i Staffanstorp, inte bara för dess läge, utan också för att våra barm skall ha en trygg uppväxt i bra för- och grundskolor som ligger nära hemmet, utmed cykelvägar och gångstigar. Staffanstorp har haft turen att ha mindre skolor där barnen kan vara individer och inte bara en i mängden.

Nu centraliserar vi skolorna (vem bestämde att vi skulle göra det?), vilket resulterar i större skolor (Balderskolan kan få statuera som exempel), där barnen känner sig osäkra och är rädda. Arbetsmiljön blir sämre för alla inblandade, såväl lärare som för barnen. Vad hände med barnperspektivet i dessa beslut?

Ponera att man river alla skolorna, bygger hus på de befintliga skoltomterna. Endast ”Norra skolan” finns planerad och står klar. Är det meningen att vi skall stå och titta på varandra då om 10 år och fråga oss själva, hade ni barn också när ni flyttade hit? – tänkte inte på det…

NU MÅSTE ansvariga politiker och tjänstemän ta sitt uppdrag på allvar och göra en KOMPLETT utredning samt riskanalyser och sätta upp konkreta planer för hur utbyggnad för såväl förskola som skola i enlighet med den tillväxtplan som kommunpolitikerna redan röstat igenom.

Inom kommunen pågår det en insamling utav namnunderskrifter för att stoppa Norra skolan. Det är hela 8,9% utav de som röstade i valet inom de berörda områdena som valt att sätta sitt namn på listan! Det mina damer och herrar är ett tydligt besked från politikernas väljare att beslutet om att bygga Norra skolan (Staffanstorps största skola någonsin) på Trekanten är fel beslut!

Staffanstorps kommun kallar sig framtidens kommun, för vem undrar jag?! För våra befintliga och kommande barns framtid har man inte tänkt på!

//Katarina Blom/Mamma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top