• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo
Home / Insändare / ÌNSÄNDARE

ÌNSÄNDARE

Signaturen Hjärupsbo har en insändare till Spegeln angående
’Har du plats?’ projektet som samordnas av bl a Karin
Magnusson, integrationssamordnare.
Karin har sagt att de som är intresserade av att hyra ut till
nyanlända har möjlighet att ta ut en marknadsmässig hyra.
Kommunen ska efter lagen (2016:39) som trädde i kraft 1
mars 2016 ta emot de nyanlända som anvisas till kommunen.
SFS 2016:39 säger också –
Anmälan av tillgängliga bostäder
12 § En kommun får anmäla tillgängliga bostäder för nyanlända
till Migrationsverket. Länsstyrelsen ska föra dialog
med kommuner inom länet i syfte att främja att kommunerna
planerar för mottagandet av nyanlända för bosättning i kommunen
och anmäler tillgängliga bostäder för nyanlända.
Har Staffanstorps kommun anmält antal tillgängliga
bostäder till Migrationsverket?
Om så skett så kan ni inte ha hittat några eftersom ni nu går
ut och scoutar efter privatpersoners bostäder.
Om man inte har bostäder så det räcker till så måste man
som kommun sätta ner foten och säga nej till att ta emot fler
nyanlända, oavsett nyskapade lagar, för det är till syvende
och sist grundlagarna som gäller.
Ni kan inte skyff la problemet/bristen vidare på era
kommuninnevånare.
Som dessutom kanske läser dagligen om hur utvecklingen
ser ut i vårt samhälle. Det måste även ni läsa om, eller?
Vem garanterar att den nyanlända man ev ska inhysa är den
person som den påstår sig vara?
Vem garanterar åldern på den nyanlända, då detta är ett
uppenbart problem idag vid olika placeringar på boenden?
Vem skyddar människorna i det hushåll som ev skulle gå
med på att ta emot en nyanländ?
Jag tänker på den asylsökande som ej fick uppehållstillstånd
och blev så upprörd att han gick ut och mördade två svenska
personer på IKEA i Västerås. Mördaren valde sina offer
utifrån ”att de såg svenska ut” eller på de många våldtäkter
på festivalerna i sommar.
Vilka garantier kan ni ge en ev uthyrare att den nyanlända
som hänvisas inte är en person ur ovan kategori?
Man kan dessutom läsa om övergrepp som skett och där
domen blivit ett hån mot offret. Och påpekar man som medborgare
på bristerna i försvaret och i det juridiska system
till respektive rätt så får man inte ens svar på sina frågor.
Nej hela detta illa och ej genomtänkta förslaget hamnar
utanför våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter.
Som det står i regeringsformen –
”Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en
god miljö för nuvarande och kommande generationer.”
Tycker kommunen att detta förslag främjar hållbar utveckling
och god miljö för nuvarande och kommande generationer?
Har några kommunpolitiker eller anställda personer inom
kommunen föregått som lysande exempel och själv tagit in
nyanlända i sina hem? Berätta gärna för övriga kommuninnevånare
i så fall.
Reinfeldt misslyckades kapitalt med sin Agenda 21 vädjan
om att vi skulle öppna våra hjärtan.
Och nu blottar kommunen statsapparatens sönderfall genom
att be kommuninnevånare om att ’Öppna sina hem’.
Signatur Hjärupsbo

Karin Magnusson svarar
”Vi har plats” ger kommunen en möjlighet att nå privatpersoner
som kan tänka sig att hyra ut till nyanlända. De
nyanlända är vuxna personer som fått uppehållstillstånd
efter att de genomgått en asylansökningsprocess hos Migrationsverket.
Ett hyresförfarande mellan uthyrare och
nyanländ skiljer sig inte från något annat hyresförfarande.
De tillgängliga bostäderna som du nämner anmäler kommunen
som tillgängliga för att kunna begära ersättning för
tomhyra från Migrationsverket. Detta har i Staffanstorps
fall bara gjort i ett fall.
Karin Magnusson
Integrationssamordnare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top