• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo

Behovet av vanliga hyreslägenheter i Staffanstorp är mycket stort, men sedan många år byggs nästan bara villor eller radhus. Vad har hänt med det stora projektet Sockerstan? Åren går utan något synbart resultat i något politiska läger. Samtidigt försöker man på tjänstemannaplan driva igenom att det gamla koloniområdet vid Roos damm ska bebyggas med höga hus mitt i ett villaområde trots välgrundade protester. Bland annat en ny vårdcentral för äldre och därmed tätare trafik i ett villaområde.

Det verkar finnas ett ointresse för både miljöfrågor och hur framtidens centrum ska se ut.

När det gäller det gamla koloniområdet lutar man sig mot en luddig plan med slutår på 2030-talet.

Det rimliga är ju att själva Staffanstorps centrum förtätas och får ett mer småstadslikande utseende. Infarten till centrum från Malmövägen är idag en cykelparkering på ena sidan och korvkiosk på den andra. Samt parkeringsplatser. Därtill ett hus som idag innehåller vårdcentral, där bästa före datumet sedan länga är passerat. Det är tänkt att ersättas med ett nytt bygge. Här finns det möjlighet för arkitekterna att tänka till. Skapa en ny miljö och en strategisk och publikvänlig infart till samhället Här kan man bygga på höjden och förtäta. Platsen är därtill, nära till många olika serviceinrättningar. Livsmedel, två apotek, systembolag, banker, spelbutik, fastighetsmäklare, restaurang mm. Samt plats för ett antal hyreslägenheter!

I de nybyggda fastigheterna på området blir det därtill utrymme för nya vårdcentralen och en rad nya småbutiker. Samt gångavstånd till busshållplatserna på Malmövägen.

Om man tittar på Sockerstan, som förhoppningsvis ska bebyggas inom rimlig tid, innebär det att centrum förskjuts åt detta håll. Där kommer förhoppningsvis framtidens kommunikationscentrum med spårbunden trafik att ligga vid gamla järnvägsstationen, där finns redan idag gamla Gästis och ytterligare restauranger, där byggs en ny vårdcentral, den privata Hälsomedicinskt Centrum, motionsanläggning och en rad småbutiker längs den urgamla handelsgatan Södra Lundavägen. Där finns dragplåster som stormarknaden Citygross, Hemmakväll och så vidare. På andra sidan spåren i Sockerstan blir det på sikt bostäder för minst 2.000 nya invånare – och skattebetalare!

Sett ur den synvinkeln verkar halvhöga hus på  mellan 12-13  meter mitt i ett villaområde vid Roos damm som ett jättelikt feltänk. Det har också kommit in synpunkter från kommuninvånare.

Hur har man exempelvis tänkt när man säger att den nya vårdcentralen ska få ett centralt läge? Det blir över 500 meter från busshållplatsen för äldre att gå, alternativt ökad trafik på en reglerad, smal gata för färdtjänsten och övrig biltrafik. Man gör det längre för kunderna till apoteken, frisörerna, närlivsbutiken och systembolaget. Att man skulle få Skånetrafiken att göra en sväng extra in på Skånevägen är nog uteslutet. Det skulle inte vara trafikmässigt lämplige och förlänga restiden. Det var ju därför lösningen med ny hållplats på Malmövägen kom till.

I sin skrivelse till kommunen påvisar ett antal boende på Annerovägen att  konsekvenserna om bygget i nuvarande förslag genomförs innebär det betydande miljöpåverkan varför en ny miljöbedömning bör göras. Det som i planunderlaget uppges ska bli livs oas gäller måhända de som flyttar in men de familjer som sedan länge etablerat sig på gatan blir livskaos ett mera adekvat uttryck. Vidare tillägger man att ”översiktsplanens brist på tydlighet (ej förenligt med intentionen i plan och bygglagen – PLB) ska inte kunna legitimera en detaljplan som, på flera punkter saknar stöd och/ står i direkt strid med PBL & miljökraven.

Dags för politikerna att ta tag i ärendet och leda tjänstemännen på rätt spår? Samtidigt är det kanske dags att plocka fram ideerna igen om och när projekt Sockerstan ska realiseras?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top