Page 2 - PRO Staffanstorp Hösten 2017 Våren 2018
P. 2

HÖSTEN 2017 - VÅREN 2018

STUDIECIRKLAR - ALLMÄNNA ÄMNEN

Landskap		   måndagar	 09.45-12.15	      jämna veckor
                        ojämna veckor
Trafikkurs	 	 måndagar	 10.00-11.30	

Zumba	 (PRO och SPF)	 måndagar	 09.00-10.00

Zumba	 (PRO och SPF)	 måndagar	 10.00-11.00

Sitt-Yoga (PRO och SPF)	 måndagar	 11.00-12.00

Yoga (PRO och SPF)	 måndagar	 12.00-13.00

Yoga (PRO och SPF)	 måndagar	 13.00-14.00

Gympa			måndagar	14.15-15.15

Canasta	 	 måndagar	 13.00-16.30

Staffanstorpförrochnu	 tisdagar	      Sitt-Yoga kan ni praktisera
                      på måndagar mellan klockan
Linedance fortsättning	 tisdagar	     11.00 och 12.00.

Stavgång (Gullåkra)	 tisdagar	   10.00-11.30
                  12.30-14.00
Näversömn, hardanger	 tisdagar	  09.00-10.00
                  09.00-11.30
Lappteknik	 	 tisdagar	      12.30-15.30	

Stavgång kan ni praktisera
på tisdagar (09.00-10.00)
och torsdagar mellan klockan
09.00-10.00.
   1   2   3   4   5   6   7