• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo
Home / Debatt / LOKALDEBATT (page 3)

Kulturlyftet – tänk efter före

Kulturlyftet – tänk efter före

Har kommunfullmäktiges ledamöter som röstade för Kulturlyftet tänkt efter före? Blir detta så bra, som man förespeglar Eller är det ett dyrt hastverk, som snart kommer att ångra?” Dessa och andra frågor ställer sig Cavallin (MP), som inte har låtit ...

Read More »

Att tigga med stil

DEBATT | INSÄNDARE Varje större livsmedelsbutik har en EU-migrant vid sin entré, nu en permanent företeelse. Varför inte betrakta EU-migranten som tillhörande butiken och någon som också omfattas av regelverket för arbetarskydd? Sålunda erbjuda en enkel trädgårdsstol med ryggstöd och ...

Read More »

Reflektioner kring skolresultatet i vår kommun

Pierre Sjöström har lämnat en mycket viktig interpellation till BUN-ordföran­de Nino Vidovic angående skolsituatio­nen och jag vill här ansluta med några kommentarer med anledning av att Staffanstorp rasar i Lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun” vilket man kunde läsa i Sydsvenskan den ...

Read More »

Har du sett en kägelpojke på sistone?

Har du stött på en kägelpojke, mjölkerska, lykttändare eller iskarl på sistone? Kom­mer du att stöta på buss- och taxichauf­förer eller bilskolelärare i framtiden? Jag tror inte det. Kägelpojken, mjölkerskan, lykttändaren och iskarlen är alla exempel på utdöda yrken. De ...

Read More »

Agera nu för klimaträttvisa

Klimatfrågan är vår tids största utmaning där konsekvenserna av vårt förändrade klimat direkt påverkar människors försörjning och överlevnad på flera håll i världen – Syrien är bara ett exempel på hur klimatrelaterad torka under fem års tid föregick de omfattande ...

Read More »

Socialdemokraterna Staffanstorp Interpellation Skolan 2016

Interpellation Skolan 2016 Till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Nino Vidovic Enligt en artikel i Sydsvenska Dagbladet 2015-10-13 ”rasar Staffanstorp i Lärarförbundets rankning ”Bästa Skolkommun”. Staffanstorps kommun rasar från plats 13 till plats 78 i årets mätning. Särskilt oroande är att ...

Read More »

Staffanstorp får bakläxa

Förvaltningsrätten upphäver Staffanstorps kommuns beslut om avtal med Migrationsverket angående ensamkommande flyktingbarn. Den 11 december 2014 slöt Kommunstyrelsen i Staffanstorp avtal med Migrationsverket gällande ensamkommande flykt ingbarn. Vi Sver igedemokrater ansåg att detta beslut var av principiell beskaffenhet och därmed ...

Read More »

Skåne har blivit tryggare med Alliansen

Skåne har blivit tryggare med Alliansen

Nyligen presenterades den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) för 2013. NTU är en brottsoffer- och trygghetsundersökning som genomförs årligen sedan 2006 och på uppdrag av regeringen. NTU bygger på intervjuer med ett stort antal personer i åldern 16-79 år och som är ...

Read More »
Scroll To Top