• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo
Home / Debatt

Kommunen vill ta över vårdcentralen

Staffanstorps kommun kan tänka sig att som försökskommun ta över driften av regionens vårdcentral. Som ett alternativ till den katastrofala situationen på Regionens vårdcentral i Staffanstorp skriver kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) i ett brev till region Skånes hälso- och ...

Read More »

Stoppa bygget utav ”Norra skolan” nu!

  Skolutbyggnadsplanering – I enlighet med den tillväxtplan tagen utav Staffanstorps kommuns fullmäktige 2006-02-06 och som revideras årligen av styrelsen beskrivs en tillväxt om ca 2870 bostäder under den närmaste tioårsperioden. Utöver detta har vi en stor generationsväxling i kommunen. ...

Read More »

Bromma behövs fortfarande

  För 70 år sedan, den 1 augusti 1946, grundades SAS. Flyget har sedan dess betytt mycket för vanligt folk och företag i vårt land. Avregleringarna på 1980- och 90-talen gör att fler än någonsin i dag kan resa utomlands ...

Read More »

Föräldrar – Stäng av mobilen

Många talar om att de barnen som växte upp på nittiotalet som den förlorade generationen på grund av den höga arbetslöshet som råder bland dem men jag tror att nästa generation blir den störst förlorade generationen, även om arbetslösheten sjunker ...

Read More »

En långsiktig bostadspolitik

Den svenska bostadspolitiken har havererat, fullständigt. Den har inte skapat ”utmaningar” den har skapat gigantiska problem. Bostadsbristen i storstadsområdena är inte längre hanterbar. Dessutom har den ogenomtänkta flyktingpolitiken ytterligare spätt på problemen. Den stora invandringen till vårt land har pågått ...

Read More »

Psykisk ohälsa måste uppmärksammas mer i Norden

Psykisk ohälsa måste uppmärksammas mer i Norden

Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga i Norden. Det är oroväckande! Ingen ung människa ska behöva må dåligt utan att snabbt få stöd och hjälp. Därför måste Psykisk ohälsa uppmärksammas mer – och tidiga insatser är i det sammanhanget ...

Read More »

Om att vända andra kinden till…

Om att vända andra kinden till…

Det hände saker i Liberalerna i Staffanstorp under valrörelsen 2014. En konflikt mellan olika falanger ledde till att ett tiotal personer, nästan hälften av medlemmarna, lämnade partiet. När det gäller meningsskiljaktigheter går det inte att med papper, penna och linjal ...

Read More »

Satsa på de norra skolorna — stoppa Norra Skolan!

Satsa på de norra skolorna — stoppa Norra Skolan!

Ingen kan ha missat kommunens illa underbyggda – och till en början olagliga – beslut att bygga Norra Skolan, eller den kritik som föräldrar, boende och andra framfört. Men har vi talat tillräckligt om alternativen? Kritiken rör ju bland annat ...

Read More »

Ny lag träder i kraft den 1 juni om bolån

  Från och med den 1 juni 2016 ska alla nya bolån med en belåningsgrad över 50 procent amorteras. Det innebär att: Nya bolån med en belåningsgrad mellan 50-70 procent av bo­stadens marknadsvärde ska amorteras med minst en procent av ...

Read More »

Baldersskolan fångad i en stormvind genom Skolinspektionens granskning

Den sammanfattande bedömningen gäller att undervisningen inte alltid anpassas till varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenhet och tänkande så att alla kan utvecklas så långt som möjligt i förhållande till utbildningens mål. Eleverna informeras inte heller fortlöpande om sin utveckling, ...

Read More »
Scroll To Top