• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo
Home / Debatt / Satsa på de norra skolorna — stoppa Norra Skolan!
Satsa på de norra skolorna — stoppa Norra Skolan!
Miljöpartiet de gröna genom David Wittlock

Satsa på de norra skolorna — stoppa Norra Skolan!

Ingen kan ha missat kommunens illa underbyggda – och till

en början olagliga – beslut att bygga Norra Skolan, eller den

kritik som föräldrar, boende och andra framfört. Men har vi talat

tillräckligt om alternativen? Kritiken rör ju bland annat ett

otroligt tunt samrådsunderlag, där elevernas bästa inte står i

fokus. Skolgården är minimal, idrottshallen likaså och kringliggande

grönytor saknas. Trafiksituationen kräver stora ingrepp i

området, men trots att hundratals träd ska fällas så uppnås ingen

säker skolväg för barnen. I grunden är Norra Skolan

ett misslyckat försök att lösa Borggårdsskolans pedagogiska

utmaning; det har varit svårt att locka elever och personal till en

enparallellig F-3-skola. Det bör vi söka en lösning på, utan att

kompromissa med allt det som skapar en bra skolmiljö.

Viktigast av allt: att lägga ner tre fungerande skolmiljöer i

Norra Staffanstorp för att trycka in en stor mängd elever på en

olämplig plats är kortsiktigt och ohållbart! När generationsskiftet

i norra Staffanstorp slår till, räcker inte Norra Skolan. Då står

vi med en sprängfylld skola, utan chans till utökning eller omgruppering

inom området. Då spelar det ingen roll om trafiksituationen

eller utemiljön för de befintliga eleverna blivit acceptabel…

En klok medborgare har lyft förslaget att istället bygga den

tidigare planerade F-6-skolan på Annerotomten och att bryta

ut högstadiet från Baldersskolan till nya lokaler på nuvarande

Bråhögsskolan. Då får Borggårdsskolans F-3-elever plats

på relativt närliggande Baldersskolan. Bättre lärandemiljöer ute

och inne, ökad trygghet, säkrare skolvägar och de äldre barnen

har fortsatt nära till centrum och dess aktivitetsutbud. Ett fullt

rimligt alternativ, med mycket bättre justeringsmöjligheter när

framtidens kravbild förändras. Miljöpartiet säger ja till en

hållbar skollösning. Vi har framfört saklig kritik, tillsammans

med ett konstruktivt alternativ. Det finns f ler möjligheter att

utvärdera, men huvudsaken är att vi stoppar det felbygge som

Norra Skolan innebär och att vi skapar en hållbar plan som

dagens och framtidens kommuninvånare kan lita på!

Vi ska utveckla – inte avveckla – de skolmiljöer vi behöver i

framtidens kommun!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top