• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo
Home / Debatt (page 3)

Känner sig lurade på två miljoner kronor

Känner sig lurade på två miljoner kronor

När de första köparna köpte sina hus ovanför ICA och Systembolaget och betalade de 4,1 miljoner för husen. I det ingick en prisgaranti att prisen på husen inte skulle sänkas. Det är dock ett löfte som Staffanstorps Kommunfastigheter inte har ...

Read More »

Staffanstorp i botten i antalet äldreboendeplatser

De äldre blir bara fler – men platserna på äldreboende blir färre. Sett över hela riket är det en fjärdedel platser som försvunnit under de senaste femton åren. Staffanstorps kommun lägger sig i botten. Professorerna Marta Szebehely och Mats Thorslund ...

Read More »

SÅLEDES:

SÅLEDES: I Staffanstorp har debatterats huruvida kommunen “har råd” att ta emot fler asylsökande eller inte. De senaste krumbukterna i ärendet står Björn Magnusson (L) för, i insändarsvar i Spegeln till Jonas Andersson (SD) och Jesper Andersson. Och jag är ...

Read More »

Kulturlyftet – tänk efter före

Kulturlyftet – tänk efter före

Har kommunfullmäktiges ledamöter som röstade för Kulturlyftet tänkt efter före? Blir detta så bra, som man förespeglar Eller är det ett dyrt hastverk, som snart kommer att ångra?” Dessa och andra frågor ställer sig Cavallin (MP), som inte har låtit ...

Read More »

Att tigga med stil

DEBATT | INSÄNDARE Varje större livsmedelsbutik har en EU-migrant vid sin entré, nu en permanent företeelse. Varför inte betrakta EU-migranten som tillhörande butiken och någon som också omfattas av regelverket för arbetarskydd? Sålunda erbjuda en enkel trädgårdsstol med ryggstöd och ...

Read More »

Reflektioner kring skolresultatet i vår kommun

Pierre Sjöström har lämnat en mycket viktig interpellation till BUN-ordföran­de Nino Vidovic angående skolsituatio­nen och jag vill här ansluta med några kommentarer med anledning av att Staffanstorp rasar i Lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun” vilket man kunde läsa i Sydsvenskan den ...

Read More »

Har du sett en kägelpojke på sistone?

Har du stött på en kägelpojke, mjölkerska, lykttändare eller iskarl på sistone? Kom­mer du att stöta på buss- och taxichauf­förer eller bilskolelärare i framtiden? Jag tror inte det. Kägelpojken, mjölkerskan, lykttändaren och iskarlen är alla exempel på utdöda yrken. De ...

Read More »

Agera nu för klimaträttvisa

Klimatfrågan är vår tids största utmaning där konsekvenserna av vårt förändrade klimat direkt påverkar människors försörjning och överlevnad på flera håll i världen – Syrien är bara ett exempel på hur klimatrelaterad torka under fem års tid föregick de omfattande ...

Read More »
Scroll To Top