• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo
Home / Insändare / Regeringen sviker Skåne ännu en gång

Regeringen sviker Skåne ännu en gång

Regeringen sviker Skåne ännu en gång. Inför höstens infrastrukturproposition har Trafikverket fått i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag åt regeringen. I regeringens direktiv till Trafikverket står det att icke påbörjade projekt i den nationella planen för 2014-2025 ska omprövas utifrån nya kriterier om exempelvis klimatpåverkan. Det innebär att den planerade utbyggnaden av E22 öster om Kristianstad riskerar att stoppas. Utbyggnaden av E65 mellan Svedala och Börringe, som är en viktig länk för godstrafiken till och från Ystad och för trafiken till och från Malmö-Sturup Airport, läggs på is. Två viktiga vägprojekt som både ökar trafiksäkerheten och framkomligheten för godstransporter i Skåne hotas på grund av regeringens oförmåga. Det är tydligt att MP sätter agendan och att all trafik som går på gummihjul ska bekämpas oavsett vad det får för konsekvenser.

 

I den föregående planprocessen, 2014 – 2025, hade Trafikverket tydliga direktiv om att fortsätta med de objekt som var fastställda i planen. Planerade och utlovade projekt skulle med andra ord färdigställas. Detta gäller inte längre. I de nya direktiven ska förutom samhällsekonomiska effekter hänsyn tas till ”miljökonsekvenser och sociala konsekvenser etc.” vilket även ska gälla planerade men inte påbörjade projekt. Konsekvensen för oss som bor här i Skåne blir att välbehövliga utbyggnationer och upprustningar av vägnätet kan skjutas på framtiden. Exempelvis var syftet med att bredda och bygga ut den enda del av E22 i Skåne som inte är motorväg att öka trafiksäkerheten.

 

Skånes infrastruktur är en fråga av nationellt intresse. Med sitt strategiska läge hanterar Skåne en stor del av svenska företags transporter genom flera viktiga godsstråk. Här passerar årligen mer än en miljon lastbilar vilket belastar vägnätet mycket hårt. Det bör inte vara nyheter för regeringen, men trots det väljer de att ge efter för Miljöpartiets vision om ett bilfritt Sverige.

 

Att sätta stopp för vägprojekt kommer inte att minska antalet bilar. Däremot kommer det att skapa bilköer och öka antalet olyckor.

 

Boriana Åberg (M)

Riksdagsledamot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top