• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo
Home / huvudnyheter / En positiv kickoff för Staffanstorps pedagoger

En positiv kickoff för Staffanstorps pedagoger

onsdagen den 12 augusti sam­lade skolchef Stina Hansson all sin pedagogiska personal till en kunskapsdag på Malmömässan. Hon pekar på att om ska Staffanstorp ha en skola i topp kan vi inte bara prata betyg utan även sätta fokus på hjärna och hälsa för att kunna ge barnen de bästa förutsättningarna.

Stina Hansson skolchef i Staffanstorp samlade ihop alla 650 pedagoger i kom­munen, både lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Kunskapsdagen som hölls i Malmö var både en kickoff och inspiration inför det nya läsåret. Det gemensamma temat var kreativt lärande. Vi ska förmedla leka, lära och livslust till barnen. De har rätt till en bra start i livet.

Stina Hansson, började som skolchef i Staffanstorp för snart ett år sedan och fick som uppgift att bygga upp en helt ny skolorganisation. Den är nu på plats och alla är redo att fortsätta att skapa en bra skola i kommunen.

Alla 650 pedagoger som arbetar i kom­munen har en enorm kunskap som vi ska ta till vara på. På seminarierna och föreläsningarna diskuterades “hur skapas jag skrivlust?” Även äventyrspedagogik och Montessoriinspirerad matematik, högläsningens magik, och mindfulness och mentalträning stod på schemat.

Att få se mångfalden av egen kompetens hos alla kommunens lärare ger kraft. Det kollegiala lärandet kommer att fortsätta att utvecklas på varje skola, mycket med hjälp av de cirka 40 förstalärare som arbetar på skolorna i Staffanstorp. Skolorna kommer också att arbeta mycket med nätverk inte minst tillsammans med fritidshemmen. Barnen tillbringar mycket tid där och hur de mår påverkar deras skolresultat.

Laila Olhed, fritidspedagog på Annero­skolan säger att det var en dag som gav väldigt mycket. Att se vad ens kolleger har att ge inspirerar. Föreläsningen ”låt din hjärna blomma” med Ulrika Ahlqvist och Rolf Ekman var väldigt tänkvärd. Att sitta och titta rakt fram utan att göra något ibland är faktiskt helt okej. Hjärnan behöver det. Hon är till 110 procent nöjd med dagen. Även en del av kommunens politiker var med vilket hon också tyckte var bra, om inget annat för att visa att finns inte pedagogerna som tar hand om barnen så finns inte kommunen.

Nino Vidovic ordförande i BUN var också väldigt nöjd med dagen. Den var mycket välarrangerad och verklighetsförankrad. En bra kickoff i den organisation som är på gång med massor av positiva vibbar och framtidstro. Dagen inspirerade alla till nyfikenhet och ambition och att det bland kommunens pedagoger finns en otrolig kompetens som skall tas tillvara. Med de ambitionerna som finns kommer det garanterat leda till bra resultat.

Stina Hansson håller med de ovannämnda om att det var en väldigt lyckad dag. Genom att pedagogerna fick möjlighet att träffa kol­legor från andra skolor och höra hur de löst olika situationer och hur de ser på lärandet och på hälsa så skapas det ett kitt mellan de olika instanserna. Hon säger också att Staffanstorp har en perfekt storlek, det är inte för stort utan man har möjlighet att göra studiebesök på andra skolor och förskolor utan några större problem. Vilket leder till en ökad samsyn och ger personalen en gemensam kraft. Vilket i sin tur leder till ett ökat förtroende för det man håller på med. Och tror du på vad du gör blir också arbetsglädjen större. Arbetsglädjen är något som är viktigt i dagens läge, då det råder en lärarbrist i hela landet så gäller det att kunna behålla sin utbildade personal. Det är viktigt att det råder en ”vi-känsla”.

Scroll To Top