• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo
Home / VAL 2014 / Staffanstorp ska ha en kunskapsskola med höga resultat där varje barn ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas

Staffanstorp ska ha en kunskapsskola med höga resultat där varje barn ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas

I Sverige har antalet elever som lämnar grundskolan utan behörighet till gym­nasiet ökat med 18% sedan 2006, med hänsyn taget till elevkullarnas storlek. I Sverige lämnar idag var åttonde elev grundskolan utan gymnasiebehörighet.

Rikstrenden med sjunkande resultat i våra skolor har dessvärre nu nått Staf­fanstorps kommun. Under ett antal år har Staffanstorp haft en positiv trend gällande andelen behöriga elever till gymnasiet och det genomsnittliga meritvärdet. Enligt tillgänglig statistik har andelen ungdomar som är behöriga till gymnasiet 2014 sjun­kit från 95,3% (2013) till 86,1% (2014), en dramatisk nedgång för vår kommun.

Det genomsnittliga meritvärdet för elev­erna som lämnade grundskolan i juni 2014 var 221,1 jämfört med 227,6 juni 2013.

Skolan är nyckeln till människors fri­het och samtidigt en förutsättning för en gynnsam ekonomisk utveckling. Vi vill investera i lärarna, mindre klasser, tidiga insatser och en likvärdig skola med höga resultat. Alla skolor ska vara bra skolor. I Staffanstorps kommun finns de bästa förutsättningar för att våra elever ska lyckas i skolan. Vi har som mål att ha moderna skolor (Balderskolan fick en omfattande renovering under 2013, en ny Mellanvångsskola är klar att tas i bruk, Anneroskolan står på tur och i Hjärup planeras för en ny skola). Men en skola måste också ges rätt förutsättningar för att kunna bedriva en bra undervisning.

Detta vill Socialdemokraterna med skolan:

• Investera för att minska klasserna med upp till fem barn under de första åren i skolan. Det gynnar alla – både de som halkat efter och de    som vill springa före.

• Investera i lärarna. Läraryrket ska utvecklas genom kompetensutveck­ling och ökade karriärmöjligheter. Kvaliteten på lärarutbildningen ska höjas.

• Skapa en skola utan klyftor där varje barn lyckas. Resurser till skolor ska fördelas efter elevernas behov och läxhjälp ska ges till alla

• Investera i tidiga insatser genom att anställa och utbilda fler special­lärare och specialpedagoger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top