• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo

Sommarskolan ställs in, den öppna förskolan i Hjärup stängs, lärarna får lägre lönepåslag än tänkt och skolpengen per barn sänks. Det är det som gäller när barn- och utbildningsnämnden ska spara i kapp efter det oväntade underskottet på ca 22 miljoner kronor.

När barn- och utbildningsnämnden sammanträdde tisdagen den 29 mars klubbades en revidering av nämndens budget. Ett stort sparpaket. Efter nämndens stora felräkning, där det visade sig att nämnden gått med 22 miljoner kronor minus måste man nu dra åt livremmen ordentligt.

Konsekvenserna av detta innebär att det inte blir någon sommarskola i Staffanstorp i år. Något som drabbar de elever i årskurs 5-8 som tidigare haft möjlighet att läsa i kapp de ämnen som de hamnat efter i. Besparingen av detta blir 400 000 kronor.

Den öppna förskolan i Hjärup som var planerad att öppnas igen. Meningen var att öppna förskolan tillfälligt skulle låna ut sina lokaler till den ordinarie förskolan men enligt förslaget får Hjärupsborna klara sig utan den öppna förskolan. Besparingen där beräknas till 300 000 kronor.

Grundpengen som alla förskolor och skolor får per barn sänks också. För ett barn i förskolan handlar det om en sänkning med 2600 kronor per barn och år. För elev i grundskolan blir besparingen 1900 kronor mindre per barn och år. Totalt 3,9 miljoner med helårseffekt.

Allt som allt ska barn- och utbildningsnämnden spara 8,9 miljoner kronor. Resterande 4,33 miljoner kronor skjuter kommunstyrelsen till i kompensation för nämndens förhöjda lokalkostnader.

Under rådande förutsättningar är besparingarna ett måste säger barn-och utbildningsnämndens ordförande Nino Vidovic (M).

Nämndens budget har ökat med 39 miljoner kronor sedan 2015, men i det här fallet har det dessvärre inte räckt. I nuläget måste kärnverksamheten prioriteras.

Ramarna för lärarnas löneökningar har sänkts från 3,2 procent till 2,3. Protesterna från berörda fackföreningar är stora och de är oroliga för att Staffanstorp inte kommer att kunna behålla sin personal.

Hos lärarna är besvikelsen stor. De fick två smällar på samma gång. Först får de inte den lön de trodde samtidigt får de också en ökad arbetsbelastning. Lärarförbundets ordförande i Staffanstorp, Maria Ling säger att hon är rädd för att där finns lärare som inte vill stanna kvar. Hon är också rädd för ökade sjukskrivningar i en tuff arbetssituation.

Laila Olsen (S), andra vise ordförande i BUN anser att besparingsförslaget är helt fel. Socialdemokraterna vill hellre att nämnden ber kommunfullmäktige om mer pengar från potten för oförutsedda utgifter än stänger öppna förskolan och sommarskolan. Hon tycker det är ett svek mot föräldrarna i Hjärup. Alla verksamheter behöver en kontinuitet. Även sommarskolan är viktig. Hon tycker inte att verksamheterna ska behöva lida för en miss i administrationen. Enstaka år kanske man får gå med minus.

Källa: Sydsvenska dagbladet 160330

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top