• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo
Home / Debatt / LOKALDEBATT

Kommunen vill ta över vårdcentralen

Staffanstorps kommun kan tänka sig att som försökskommun ta över driften av regionens vårdcentral. Som ett alternativ till den katastrofala situationen på Regionens vårdcentral i Staffanstorp skriver kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) i ett brev till region Skånes hälso- och ...

Read More »

Stoppa bygget utav ”Norra skolan” nu!

  Skolutbyggnadsplanering – I enlighet med den tillväxtplan tagen utav Staffanstorps kommuns fullmäktige 2006-02-06 och som revideras årligen av styrelsen beskrivs en tillväxt om ca 2870 bostäder under den närmaste tioårsperioden. Utöver detta har vi en stor generationsväxling i kommunen. ...

Read More »

En långsiktig bostadspolitik

Den svenska bostadspolitiken har havererat, fullständigt. Den har inte skapat ”utmaningar” den har skapat gigantiska problem. Bostadsbristen i storstadsområdena är inte längre hanterbar. Dessutom har den ogenomtänkta flyktingpolitiken ytterligare spätt på problemen. Den stora invandringen till vårt land har pågått ...

Read More »

Psykisk ohälsa måste uppmärksammas mer i Norden

Psykisk ohälsa måste uppmärksammas mer i Norden

Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga i Norden. Det är oroväckande! Ingen ung människa ska behöva må dåligt utan att snabbt få stöd och hjälp. Därför måste Psykisk ohälsa uppmärksammas mer – och tidiga insatser är i det sammanhanget ...

Read More »

Om att vända andra kinden till…

Om att vända andra kinden till…

Det hände saker i Liberalerna i Staffanstorp under valrörelsen 2014. En konflikt mellan olika falanger ledde till att ett tiotal personer, nästan hälften av medlemmarna, lämnade partiet. När det gäller meningsskiljaktigheter går det inte att med papper, penna och linjal ...

Read More »

Satsa på de norra skolorna — stoppa Norra Skolan!

Satsa på de norra skolorna — stoppa Norra Skolan!

Ingen kan ha missat kommunens illa underbyggda – och till en början olagliga – beslut att bygga Norra Skolan, eller den kritik som föräldrar, boende och andra framfört. Men har vi talat tillräckligt om alternativen? Kritiken rör ju bland annat ...

Read More »

Baldersskolan fångad i en stormvind genom Skolinspektionens granskning

Den sammanfattande bedömningen gäller att undervisningen inte alltid anpassas till varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenhet och tänkande så att alla kan utvecklas så långt som möjligt i förhållande till utbildningens mål. Eleverna informeras inte heller fortlöpande om sin utveckling, ...

Read More »

Staffanstorps nya ordningsstadga bryter mot lagen

Staffanstorps förslag till nya och hårdare ordningsföreskrifter strider på ett antal punkter mot ordningslagen. Det hävdar länsstyrelsen och upphäver reglerna mot utökat koppeltvång, fyrverkeriförbud och begränsad förtäring av alkohol på allmän plats. Sex av de föreslagna nya skrivningarna i ordningsföreskrifterna ...

Read More »

Om socialdemokratins verklighetsuppfattning

Den första maj är dagen då svenska Socialdemokrater går man ur huse för att protestera mot det samhälle de själva har byggt upp. I demonstrationståget protesterar de som går sist mot de som går först. Allra märkligast blir det under ...

Read More »

Björn Magnusson (L)

Björn Magnusson (L)

Då missade Liberalerna ordförandeplatsen efter att ha ställt alltför tuffa krav i förhandlingarna med övriga allianspartier. Det orsakade även en spricka i det egna partiet som ledde till att Helene Öhman hoppade av partiet. Men nu har Moderaterna och Liberalerna ...

Read More »
Scroll To Top