• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo
Home / Debatt / Staffanstorps nya ordningsstadga bryter mot lagen

Staffanstorps nya ordningsstadga bryter mot lagen

Staffanstorps förslag till nya och hårdare ordningsföreskrifter strider på ett antal punkter mot ordningslagen. Det hävdar länsstyrelsen och upphäver reglerna mot utökat koppeltvång, fyrverkeriförbud och begränsad förtäring av alkohol på allmän plats.

Sex av de föreslagna nya skrivningarna i ordningsföreskrifterna underkänns av länsstyrelsen som menar att de antingen utgör obefogade inskränkningar i den enskildes frihet eller lägger onödigt tvång på allmänheten. Länsstyrelsen går hårt fram när det gäller Staffanstorps önskade skärpningar i den lokala ordningsstadgan.

Kommunen ville begränsa fyrverkerier till nyårsafton och nyårsdagen men länsstyrelsen är av annan mening. De anser att kommunen kan begränsa fyrverkerier till vissa speciella platser men inte att de kan införa ett generellt förbud med krav på polistillstånd. Länsstyrelsen menar att det är ett onödigt tvång på allmänheten som skriver att totalförbud mot pyroteknik kan motiveras i anslutning till sjukhus, äldreboenden eller innertorg där människor och djur kan komma till skada, men att man inte kan göra generella bedömningar beträffande kyrkogårdar, begravningsplatser eller idrottsplatser. Detta finns redan reglerat i ordningslagen.

Även när det gäller tillsynen av hundar och katter får kommunen påbackning. Det finns enligt länsstyrelsen ingen motivation för utökat koppeltvång. Samma sak gäller för märkning och tillsyn av katter. De godkänner inte heller skärpningen för cykling i terräng och motionsspår.

När det gäller förtäring av alkohol har kommunen rätt att föra in bestämmelser om förbud mot förtäring av alkohol på särskilt angivna platser där det finns starka skäl för det och är motiverat ur ordningssynpunkt. Länsstyrelsen menar dock att det av de handlingar kommunen gett in inte visar att sådana ordningsstörningar förekommit som kan motivera ett utökat förbud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top