• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo
Home / Debatt / Kommunen röjde damm och förstörde bon för häckande änder
Kommunen röjde damm och förstörde bon för häckande änder

Kommunen röjde damm och förstörde bon för häckande änder

I mitten av mars röjdes all vass bort i dammen vid Knutsborg. Detta utan att ta hänsyn till de fåglar som häckar där. Många av de fåglar som har sina bon i dammen är Gräsänder. Det gör saken särskilt oroväckande eftersom de bildar par redan under hösten och börjar sin häckning tidigt. Många av dem har lagt ägg redan i mars. Bona bygger de mer eller mindre långt bort från vattnet ofta väl dolt i någon tuva eller någon buske. Eftersom gräsänder ifrån början inte bygger några ordentliga bon från början utan lägger äggen i en tom grop för att först när ruvningen kommit i gång lägga en krans av dun från sin egen fjäderdräkt runt äggen. Detta gör att de är extra utsatta när man gör en sådan röjning som man gjort vid dammen vid Knutsborg. Att änderna kommit i gång med ruvningen är det staffanstorpsbor som vittnar om då de sett krossade äggskal vid kanten av dammen. Det är beklagligt att man från kommunens sida inte tar mer hänsyn till det lilla djurliv vi har här i byn.

2016-04-05 11.25.32

Svar angående skövling av fågelbo

 

”Här följer en beskrivning över arbetena i Nevisborgsdammen.
 Nevisborgsdammen är nu färdig klippt för 2016. Klippning av detta och liknande objekt skall vara utfört senast 31/3 för att minska riskerna att störa djurlivet.
Vassen är klippt i och runt dammen för att få en fungerande reningsprocess i dammen. Naturligtvis görs detta även för att få ett snyggt utseende runt dammen.  Att klippa vassen är viktigt då det finns ett stort djurliv i och runt dammen vilket påverkas negativt om dammen inte underhålls på rätt sätt.
Inför och under årets klippning upptäcktes ett stort antal tomma fågelägg som misstänks ha angripits av vattenråttor.”
Pierre Lindberg (m)
Ordförande, Tekniska nämnden i Staffanstorp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top