• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo
Home / huvudnyheter / Vi måste stå upp för barnen! Det är vår skyldighet som vuxna
Vi måste stå upp för barnen! Det är vår skyldighet som vuxna
Lina och Lennart Friberg.Foto Privat

Vi måste stå upp för barnen! Det är vår skyldighet som vuxna

 

Tack Spegeln och Liberalerna (L), för att ni tar upp debatten om detaljplanen ”Åttevägen”! Genom en öppen debatt kan vi lära av varandra!

Åttevägen består av en kombinerad fotbolls- och idrottsplats (IP) och en pulkabacke som enligt skolpersonal används varje rast samt för idrott. Platserna är i direkt anslutning till både Hjärups skola och Hjärupslundsskolan. När det blev känt aug-13 att Staffanstorps kommun (S-torp) tänkte bebygga området och föra in ytterligare trafik i centrala Hjärup reagerade rektorn för Hjärups Skola samt Hem&Skola med en gemensam orolig skrivelse. 400 barn skrev på namnlistor om att de ville behålla skolytorna och nästan 100 familjer skrev och beklagade sig. Och i nov-15 skrev klass 3B och 300 barn ytterligare på en namnlista om pulkabacken ”för att berätta att vi är ledsna för att den ska bort”. Vi är alltså inte ensamma och det är vår skyldighet som vuxna att stå upp för barnen då deras röster inte blir hörda!

Vår åsikt och kamp bygger på modern forskning från bland annat Boverket, Trafikverket, Naturskyddsföreningen, Statens Folkhälsoinstitut, SLU och internationella studier. Dessa visar på hur viktig skolmiljön är med grönområden runtomkring, just för att positiv fysisk miljö påverkar både barnens fysiska och mentala hälsa, vilket leder till bättre koncentration och resultat i skolan! Att begränsa barnens gröna skolområde samt föra in trafik strider mot denna forskning och S-torps egna Grönplan!

Självklart är det jättebra om grusplanen utvecklas och förbättrar utemiljön runt våra skolor! Men den kan inte ensam bära all aktivitet. Idag händer det att fyra klasser har idrott samtidigt och när ni tog bort BMX-banan och parken vid Tågvägen, försvann enligt lärare en viktig yta för dessa lektioner. Och tar ni då också bort IP, riskerar skolan att inte längre kunna följa skollagen. I nya parken ska pensionärer, hundägare och andra ges möjlighet att finna ett lugn utan att alltid ha konkurrens av elever, då även Uppåkraskolans elever snart kommer finnas där. Skolorna behöver en riktig idrottsplats med allvädersbanor intill deras verksamhet och detta blir än viktigare när Hjärup växer.

Nu byggs det bostäder överallt i Hjärup och ca 1400 nya bostäder ska inom ett antal år fyllas med familjer. Det kräver nya skolor, förskolor och kommunal service, men vi har inte sett någon långsiktig plan. Temporära förskolor slås upp i sista stund som om S-torp var förvånade över att det kommer hit fler barnfamiljer. Öppna förskolan har ännu en gång fått stänga för att ge plats åt förskola, grusplanen har en temporär förskola, förskolan Stinsen är ytterligare en sådan lösning och skolbarn sitter sedan 10 år i baracker, etc. Om ni har en plan för utbyggnaderna så upp med den på bordet! Vi fortsätter att stå på oss om Åttevägen, för generellt så tänker ni alldeles för kortsiktigt och agerar för sent!

Vi förstår inte (L) som tidigare har stått upp för skolan och pratat om hur viktig skolmiljön är för att nå resultat! Här behövs satsningar och inte försämringar, för S-torp har tappat rejält i skolrankingen och då blir det än viktigare att ha en positiv arbetsmiljö för barnen samt för att få hit bra pedagoger. Det är därför förvånande att ni diskuterar grusplanen istället för kärnfrågan, varför S-torp vill bygga bort skolornas verksamhetsområde, föra in trafik direkt intill våra skolor, skapa stress, bygga bort våra fria grönområden etc. Nedan är några frågor ni bör fundera över; barnkonventionen håller på att bli lag och ni måste lyssna på barnen; en ny trafikmätning måste göras då den senaste är gjord 2004; vi måste få ned trafiken runt våra skolor då den ökar och därmed olycksrisken; det finns ingen samordning mellan befintliga och kommande dagvattendammar; våra fria grönområden försvinner och därmed möjligheter att få behålla humlor och bin för att pollinera våra fruktträd, etc! För det bor inte bara människor i Hjärup!

Sluta lägga falska ord i våra munnar och påstå att vi tycker att det är ok om det byggs, ”men i så fall i närheten av någon annan”? Vi är för att Hjärup tar sitt ansvar att bidra till att lösa bostadsbristen, men oavsett vår adress kämpar vi vidare för skolområdet Åttevägen. BMX-banan lovades bli ersatt innan den revs, men det löftet var luft. Om inte bybor överklagat så hade pulkabacken och IP redan varit byggplats och då grusplanen nu delvis är upptagen, undrar vi var barnen skulle lekt eller haft idrott? Inte en enda åsikt som har skickats in av alla bybor har tagits i beaktning. Är det då konstigt att färre och färre skickar in sina åsikter? Vår förhoppning var att våra politiker skulle se engagerade invånare som en resurs, då vi tillsammans kan skapa ett bättre samhälle att bo och leva i!

Tyvärr är detaljplanen i en ond cirkel då våra heltidsanställda politiker Christian Sonesson (M) och Pierre Sjöström (S) har sagt ”att hålla underhållet till ett minimum”. De låter alltså IP förfalla och därmed får skolan svårt att använda den, varpå politikerna kan säga att den ändå inte används, varför ingen kommer klaga när det sedan byggs på området. Tragisk taktik! Är ni medvetna om att ni försvårar barnens rättigheter och utvecklingsmöjligheter i skolan?

Vi drömmer om att ett politiskt parti vågar ifrågasätta varför S-torp smygändrar Översiktsplanen och bygger utan plan, för nuvarande och kommande samhällsservice! Vi drömmer om ett parti som vågar släppa prestige, ta ett djupt andetag och lyssna på forskningen! Vi drömmer om att Åttevägen och grusplanen integreras med parken och ett fantastiskt tryggt barnområde växer fram och där motortrafik inte tillhör vanligheterna! Drömmer vi bara?!

Att ni sedan i er artikel ökade grusplanens verkliga storlek från 8 000 till 18 000 m3 och minskade detaljplaneområdet från 36 000 till 4 300 m3, för att vinna några poäng, är en annan historia!

Följ Vårt Hjärup på Facebook!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top