• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo
Home / huvudnyheter / Ny trafikplats E22 Lund södra
Ny trafikplats E22 Lund södra
så här ser de ut idag foto trafikverket.se

Ny trafikplats E22 Lund södra

Onsdagen den 9 mars fylldes församlings­gården i Hjärup av inbjudna, berörda fastighetsägare av Trafikverket till sam­rådsmöte inför ombyggnaden av Lund södra trafikplats. Detta projekt har även en koppling till breddningen av väg 108 mellan Staffanstorp och Lunds södra till en 2+2 väg med med tillåten maxhastighet på 100 kilometer i timmen. Breddningen av väg 108 har kostnadsberäknats till 85 miljoner.

På Trafikverkets samrådsmöte hade man mobiliserat upp en personalstyrka på tio man, kaffe, kaka, godis och informations­material för att informera och förklara för oroliga fastighetsägare. En av dessa var Matti Julkunen vars fastighet redan idag ligger illa till i bullerzonen invid påfartsrampen söderut mot Malmö. Han och andra fastighetsägare vid Bergström­mahusområdet framförde samma farhågor om ökade bullernivåer.

Trafikverkets representant lovade att noga penetrera frågan om bullerskydd. I övrigt berörs inte speciellt många fastighetsägare i bullerhänseende av själva ombyggnaden. Värre är det för ett par markägare som drabbas särdeles hårt av Trafikverkets utbyggnadsplaner. Bördig åkermark och den gröna korridoren mellan Staffanstorps kommun och Lunds stad omvandlas till ett sterilt väglandskap. Byggstart är beräknad till 2018 och ombyggnaden är kostnadsberäknad till 144 miljoner.

Samrådstiden går ut den 23 mars.

Samrådsplan

samrådDUMMY 28 SIDOR 20160329 9

Enligt plan

kommer väg 108 att ansluta till E22 nordost om nuvarande sträckning. Befintlig bro/rondell över E22 rivs och ersätts med en vanlig bro. Från väg 108 blir det en direkt påfart mot E22 riktning norrut. Väg 885 från Knästorp korsar 108 planskilt och ansluter till väg 883:s (vägen från Staffanstorp över Knästorps kvarn) påfart vid Lund södra. Bron över Höje å kommer att breddas då E22 planeras få ytterligare två körfält från Lund södra norrut till nästa trafikplats.

Text och Foto: Gert Åkesson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top