• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo
Home / Debatt / Det räcker nu! Det här är inte okej!
Det räcker nu! Det här är inte okej!

Det räcker nu! Det här är inte okej!

Staffanstorps kommun följer inte Plan och Bygglagen. Vi och många andra invånare har påpekat detta för länsstyrelsen, vilket är en grundlagsförankrad rättighet som varje kommunmedlem har. Två ggr har därför Länsstyrelsen avslagit detaljplanen för Åttevägen, då kommunen inte följt lagen!

 

Ni, Björn Magnusson, Gisela Nilsson, Mats Flankör och Clas Andersson är fyra Liberaler, som i två debattartiklar å det grövsta angripit oss och anklagat oss för att inte respektera den demokratiska processen och att vi förlänger och fördyrar detaljplanearbetet. Vi har blivit pådyvlade en massa argument som inte är våra och aldrig har sagt, enbart för att misskreditera oss. Istället för att tänka på barnens säkerhet och omedelbart besluta om att förbättra befintliga GC-vägar, insinuerar ni att dessa inte går att förbättra innan detaljplanen går igenom och att det därmed indirekt är vårt fel. Det är skamligt, rent ut sagt!

 

Vi upplever detta som myndighetsutövande där engagerade medborgare försöker skrämmas till tystnad. Detta är oerhört allvarligt och en rejäl attack mot demokratins grunder.

 

I Spegeln.se under debatt ”Varför vill politikerna i Staffanstorp ta bort alla grönområden i Hjärup?”, framför ni inte ett enda argument varför det är viktigt att bygga på Åttevägen. Nej, era argument är till för att personligen nedvärdera oss och väcka misstro!

 

2006 antogs översiktsplanen. Först åtta år (!) senare, under julen 2014 kunde vi överklaga. Sommaren 2015, var det dags för överklagande nr två. Utav de tio år som gått sedan 2006 har ärendet legat nio år hos kommunen, nio månader hos länsstyrelsen och totalt sex veckor hos oss medborgare. Och två gånger har länsstyrelsen beslutat att avslå kommunens begäran, eftersom de inte har följt Svensk lag!

Och ni påstår att det är vi medborgare som förlänger och fördyrar processen. Sen när är det okej att bryta mot lagen så länge man inte blir påkommen!?

 

Nej, istället för att lägga mer energi på Liberalerna, så väljer vi framöver att lägga vår fokus och energi på alla de medborgare som gång på gång skickar oss tackmail och är så glada för att vi lägger ner den tid som de inte har. Vi väljer att lägga fokus på högre instanser som följer lagar och regler samt kan se objektivt på byggplanerna.

 

Ni som är nyfikna på vad vi står för, kan titta in på vår hemsida eller facebooksida ”VårtHjärup”. Vi anser att våra barn har rätt till en trygg och bra skolmiljö, att det är negativt att leda in trafik intill våra skolor och att det är viktigt med idrottsmöjligheter i ett Hjärup som bara växer och växer!

Lennart och Lina Friberg

svar

Givetvis ska Staffanstorps kommun följa PBL och givetvis ska man ha rätt att överklaga planerna,
något annat har inte föresvävar oss. Vår avsikt var bara att ifrågasätta era argument och motiv.
Tack för “debatten”.

För Liberalerna; G. Nilsson, B. Magnusson, M. Flankör, Claes Andersson

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top