• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo
Home / Debatt / Staffanstorp får bakläxa

Staffanstorp får bakläxa

Förvaltningsrätten upphäver Staffanstorps kommuns beslut om avtal med Migrationsverket angående ensamkommande flyktingbarn.
Den 11 december 2014 slöt Kommunstyrelsen i Staffanstorp avtal med Migrationsverket gällande ensamkommande flykt ingbarn. Vi Sver igedemokrater ansåg att detta beslut var av principiell beskaffenhet och därmed ett beslut som kommunfullmäktige måste besluta. Förvaltningsrätten i Malmö meddelar i dom 1772-15 2015-10-14 att beslutet är ogiltigt och upphäver det i sin helhet.
Jag tycker att alltför många beslut i Staffanstorps kommun tas på nämndsnivå i strid med kommunallagen istället för att offentligt debatteras och beslutas i kommunfullmäktige och valde därför att överklaga detta beslut.

Det är inte beslutet i sig utan beslutsgången jag opponerar mig emot och jag tror detta är ett arv från när Moderaterna kunde styra kommunen med egen majoritet.
Sverigedemokraterna i Staffanstorp
Richard Olsson, ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top