• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo
Home / NÖJE / KULTUR / Uppåkraskolan
Uppåkraskolan

Uppåkraskolan

Efter sommarlovet välkomnar Uppåkraskolan runt 280 elever i årskurserna F till 6, men redan idag jobbar rektor Ulrika Narling med alla förberedelser.

-Det känns positivt att vara på plats ett halvår innan skolan öppnar, fast det är ju lite underligt att vara rektor på en skola utan elever, säger Ulrika Narling med ett skratt.

Hjärup är i stort behov av ytterligare en skola. På Hjärups skola har det länge varit trångt. För att alla elever ska få plats har man använt extra paviljonger och de äldsta eleverna, årskurs 6, har fått flytta över till Hjärupslundsskolan.

Kommunens näst största ort växer rejält och andelen barnfamiljer som flyttar in är påtaglig. Därför byggs Uppåkraskolan i rejält tilltagen kostym, med kapacitet för 525 elever och en inomhusyta på 8 700 kvadratmeter.

Till 2017 blir Uppåkraskolan granne med en ny förskola och om framtiden så kräver finns möjlighet att bygga till en 7-9-skola.

Engagerad personal

Den sista maj ska skolan vara färdigbyggd. Den första juli lämnar byggherren Skanska över nyckeln till Staffanstorps kommun. Därpå börjar jobbet med att inreda de 8 700 kvadratmetrarna. Det är mycket möbler och utrustning som ska komma på plats för att kunna ta emot eleverna i augusti. Från slöjdsalar och labbsalar till matsal och bänkar. Stina Hansson och Ulrika Narling är rörande överens om att det kommer att gå galant.

-Det finns så mycket engagemang hos personalen. Att jag har funnits på plats med så god framförhållning gör att jag har lärt känna dem. Jag upplever att både de som flyttar till Uppåkraskolan och de som stannar på Hjärups skola är mycket nöjda, säger Ulrika Narling.

Rektorn – ett säkert kort

Stina Hansson och Ulrika Narling

Om valet av rektor för den nya skolan, säger Stina Hansson att hon hörde sig för bland sina kontakter och att Ulrika Narling var ett säkert kort, med de bästa referenser.

Ulrika Narling säger att det var dags att röra på sig:

-Jag är en inbiten Eslövsbo. Där är jag född och uppvuxen, har gått i skola, jobbat som lärare och varit rektor. Jag kände att jag ville prova vingarna någon annanstans. Jag har varit delaktig i att öppna en ny skola i Eslöv och tycker om nystarter. Om Staffanstorps kommun har jag hört goda saker och Hjärup, som expanderar kraftigt, känns spännande, liksom att vara rektor på en F-6-skola, eftersom jag kommer från högstadievärlden.

Lärare och elever följs åt

Någon större nyrekrytering av personal är i dagsläget inte nödvändig. De 280 eleverna som börjar här efter sommarlovet kommer från Hjärups skola. Med dem följer också pedagoger och övrig personal.

-Personalen har fått önska placering i dialog med Krister Åkesson, som är rektor på Hjärups skola. Resultatet känns mycket väl förankrat. Lärare och elever i olika klasser följs åt, förklarar Stina Hansson och tillägger att Uppåkraskolan har såväl specialpedagoger som förstelärare.

Fullskalig sporthall

Skolchef Stina Hansson är entusiastisk. Hon berättar att Uppåkraskolan byggs med en fullskalig sporthall och läktare för upp till 350 sittande besökare. Matsalen rymmer en scen och tanken är att den under skoldagarna ska användas av elever och på andra tider kunna hyras av föreningar. Speciellt utrustade salar för hemkunskap och NO-ämnen finns också:

-Skolan har många grupprum. Bra arbetsplatser för pedagoger är spridda runt om i miljön. Elevhälsa, rektorsexpedition, bibliotek och personalrum ligger centralt, så att man lätt kan orientera sig redan i den välkomnande entrén. Utemiljön på Uppåkraskolan anläggs för att inbjuda till lek och rörelse, med bland annat hinderbana och gungställning. Strax intill ligger hela Uppåkravallen.

Lugna grundtoner och färgstarka accenter

IMG_0106

Uppåkraskolans interiör går i lugna grundfärger, med mer färgstarka accenter i exempelvis möbler och mattor.

-Som elev ska man kanske gå här i sju år. Därför är miljön viktig. Det händer hela tiden något nytt. En inredningsarkitekt har funnits med hela vägen och resultatet är en mycket funktionell skola som samtidigt är estetiskt tilltalande, framhåller Stina Hansson.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top