• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo
Home / Insändare / Bryr sig MUF Staffanstorp alls om kommunens skola?

Bryr sig MUF Staffanstorp alls om kommunens skola?

Det undrar vi i SSU Staffanstorp. Nu har det nämligen blivit känt att Barn- och utbildningsnämndens bokslut för 2015 med stor sannolikhet kommer att visa ett enormt överskridande på minus 22,8 miljoner kronor. Senast i december hette det enbart minus 2,9 miljoner kronor och vi i SSU Staffanstorp vill nu ställa frågan till Ellen Nilsson Lundberg, ordförande i MUF Staffanstorp: menar ni liksom Moderaterna att Staffanstorp kommuns skola inte ligger risigt till?
Det är nämligen som så att på kommunens senaste budgetdebatt, alltså den under 2015; var ert moderparti, Moderaterna, tydliga med att de inte alls ser hur Staffanstorp kommuns skola är på väg utför. Detta trots att det klart och tydligt, på bland annat www.staffanstorp.se, enkelt går att utläsa att gymnasiebehörigheten i Staffanstorp kommun har en starkt negativ utveckling. 2013 låg gymnasiebehörigheten på Staffanstorp kommuns skolor i en total sammanräkning på 95,3%. År 2014 visar samma mätning istället en gymnasiebehörighet på 86,1%.
I detta läge tyckte Moderaterna att det vore passande med en “effektivisering” av Barn- och utbildningsnämnden på minus 5 miljoner kronor samt att skatten inte borde höjas så som Socialdemokraterna föreslog.
Idag är alltså det hårda faktumet att Staffanstorp kommuns statistik inte visar någon positiv utveckling när det gäller gymnasiebehörighet, detta går att läsa på Staffanstorp kommuns egna hemsida. Idag kan vi också läsa i Skånska Dagbladet(skd.se “Fel uppgifter bakom stort överskridande” publicerad 10/2 14:00) att Barn- och utbildningsnämnden står inför stora ekonomiska utmaningar.
Ellen Nilsson Lundberg, du har själv sagt i samband med MUF Staffanstorps uppstart, att skolfrågor är något som du personligen brinner extra för. För att citera dig rakt av “Eftersom att jag går i skolan så rör de frågorna mig.” – Ellen Nilsson Lundberg i Sydsvenskan den 25/11-15. Innebär detta att ni går emot Moderaternas syn på det hela och faktiskt kan erkänna att allt inte är frid och fröjd med Staffanstorp kommuns skola? Eller innebär det att ni liksom Moderaterna blundar för den verklighet som inte är förenlig med kommunens slogan: Framtidens kommun.
SSU Staffanstorp önskar svar på denna fråga samt kräver att samtliga kommunpolitiker i fortsättningen tar skolan på allvar.  Det går inte att blunda för kommunens unga. Det går inte att “effektivisera” på de ungas bekostnad. Och det ser verkligen inte bra ut att kalla sig själv för Framtidens kommun när framtidens generation bortprioriteras på ett sådant sätt som vi här ser.
Agge angusson
Agge Angusson
Ordförande SSU Staffanstorp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top