• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo
Home / Debatt / STAFFANSTORPS FULLMÄKTIGE / FULLMÄKTIGE Alliansens första prövning höll

FULLMÄKTIGE Alliansens första prövning höll

Den nyuppväckta Alliansen i Staffanstorp fick igenom sin första samarbetsbudget. Socialde-mokraterna, Miljöpartiet, Vänstern och SPI röstade emot samtidigt som Sverigedemokra-terna fem ledamöter föredrog att avstå från röstningen. Därmed vann Alliansens förslag med siffrorna 20 mot 16 och fem nedlagda.
Budgetförslaget var modifierat efter valet där tyd¬liga inslag av Folkpartiet, Centern och KD nu fått plats. Socialdemokraterna lämnade också sin bud¬get, som avvek med förslag om större satsningar på skola och pooltjänster inom äldrevården. Främst för att brukarna inta ska behöva möta så många olika vårdare inom hemvården. Man tyckte också att mer pengar skulle gå till nya gatubeläggningar.
Den stora enigheten rådde när det gäller kom-mande skattesats över partigränserna. 18:79, det vill säga oförändrad skatt.
Kvällens debatt kom när Pierre Sjöströms motion om Vita jobb kom upp på dagordningen. Sjöström krävde hårda regler för att undvika svarta jobb vid exempelvis kommunal upphandling. Christian So¬nesson gick till motattack och menade att motionen har ett gott syfte men är tyvärr en partsinlaga från LO som kan fungera i större kommunen. Men vi bör nog konstruera en egen modell.
Richard Olsson debuterade för Sverigedemokra¬terna i fullmäktige genom att ge sitt partis stöd till Pierre Sjöströms (S) motion. Därmed såg Al¬liansen ut att förlora matchen. Men efter ytterligare replikväxlingar föreslog Sjöström att mötet skulle ajouneras en stund. Efter en kopp kaffe och lite samtal kunde man senare enas om frågan utreds och åter tas upp i fullmäktige inom sex månader.
Alla parter såg nöjda ut över det beslutet.
Kanske var det nya andan som numera ska prägla arbetet i kommunen.
Alliansen har ju bara 20 mandat och är i mino-ritet. Christian Sonesson har uttalat att man inte tänker sikta på breda överenskommelser med Sverigedemokraterna
– Vi har organiserat oss inom Alliansen och är glada för alla som röstar på våra förslag. Framför allt tänker han sig samarbete med Socialdemokra¬terna i vissa frågor.
– Det kommer att behöva blocköverskridande beslut, säger Socialdemokraternas Pierre Sjöström. Mandatperioden är lång. Och det parlamentariska läger är svårt. Vi stänger inte dörren. Men då ska det vara dialog och inte en monolog!
Text och foto Jimmy Olsson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top