• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo
Home / Debatt / Margareta Pauli – ny ordförande för staffanstorpsmoderaterna
Margareta Pauli – ny ordförande för staffanstorpsmoderaterna
Hon vill göra Moderaterna mer omfamnande

Margareta Pauli – ny ordförande för staffanstorpsmoderaterna

När vi människor möts, lämnar vi spår och avtryck i vår omvärld. Vissa möten sätter lite djupare avtryck, medan minnet av andra möten blir lite vagare.

Ett möte med Margareta Pauli, Moderaternas i Staffanstorp ny­valda ordförande, tillhör den första kategorin. Och när träffen är över står man där med en god, varm känsla. Man är helt enkelt lite gladare och lite rikare.

Nu hoppas hon lokalt kunna prägla partiandan att bli mer omfamnande.

Vem är Margareta Pauli?

En 47-årig tant som är gift och har en trettonårig son. Inflyttad Staffanstorpsbo för ett antal år sedan, när sonen inte fick någon dagisplats i Malmö.

Jag har tidigare arbetat som försam­lingspedagog i S:t Staffans församling, men har på senare år vidareutbildat mig. Sedan i fjol är jag nyutexaminerad lärare i samhällskunskap och undervisar på Tho­réns Business School, en gymnasieskola i Malmö.

Som ordförande för Moderaterna i Staf­fanstorp efterträder jag Nino Vidovic, som dock sitter kvar i styrelsen, vilket jag är mycket glad för. Han är en stor tillgång för oss alla och för mig personligen.

Hur är det att arbeta som lärare?

Att få undervisa och vistas bland tonår­ingar är underbart roligt och det ger mig en stor portion energi. Jag har nyligen läst deras uppsatser med tankar kring de mänskliga rättigheterna… Det är kloka tonåringar vi har idag!

Du är också ordförande i

kultur- och fritidsnämnden.

Avsäger du dig detta uppdrag nu?

Nej, jag sitter på båda stolarna. Det är mitt sätt att vara. Antingen är jag med eller så är jag inte med. När jag engagerar mig går jag in för saker helhjärtat. Just kultur- och fritidsförvaltningen, som innebär stor kontakt med barn och unga inom det ide­ella föreningslivet, är fantastiskt givande för mig.

Man beräknar att en nämndordförande lägger tolv procent av en heltidstjänst på sitt uppdrag, så jag har tid för båda delar och jag räknar inte timmar.

Vad innebär uppdraget att

vara ordförande för ett politiskt

parti på kommunal nivå?

Varje förening, och dit hör också de olika politiska partierna, måste ha en styrelse och därmed en ordförande. En av styrel­sens uppgifter är att sprida budskapet, i mitt specifika fall det moderata budskapet, till så många som möjligt i Staffanstorp. I en förlängning är förhoppningen att det leder till fler medlemmar.

Andra uppgifter är att skapa en god, om­famnande och positiv stämning, där alla medlemmar känner att de är en aktiv och viktig del i vår helhet.

Så långt kan man jämföra den politiska föreningen med vilken fotbollsförening som helst, men sedan kommer det kanske allra viktigaste: Att tillsammans med styrelse och medlemmar arbeta för valet 2018. Där ligger stort fokus idag.

Kan du som ordförande

sätta din prägel på partiet?

Det hoppas jag kunna göra! Jag vill tro att min personlighet, min energi och mitt uppriktiga intresse för andra människor ska ge positiva synergieffekter, att partiets medlemmar i än högre grad ska känna att det är givande att vara med och att ännu fler ska söka sig till oss, vilja vara medlemmar och vilja hjälpa till att jobba inför valet 2018.

Politiken, däremot, sätter inte jag större prägel på än någon annan medlem i föreningen. Den moderata politiken i Staffanstorp utvecklar och formar vi alla tillsammans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top