• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo
Home / Debatt / Varför kämpar lokala centerpartister emot hissandet av regnbågsflaggan?
Varför kämpar lokala centerpartister emot hissandet av regnbågsflaggan?
Agge Angusson med de 200 namn­underskrifterna. Foto: privat

Varför kämpar lokala centerpartister emot hissandet av regnbågsflaggan?

Det undrar vi, Agge Angusson och Christopher Panican som också för­fattat det nya medborgarförslaget som lämnades in den 11 mars, enbart fyra dagar efter att det första med­borgarförslaget fått ett avslag.

Av säkra källor har vi fått veta att alliansen i sin helhet haft en negativ inställning till vårt första medbor­garförslag. Vi har också fått veta att Centerpartiet var det parti som tog ett steg längre, med ett uttalande om att regnbågsflaggan till och med skulle vara exkluderande.

Vi som författat de båda medborgar­förslagen, vi som kämpar för en inklu­derande kommun, undrar hur detta kan vara möjligt år 2016. Vi undrar också om Staffanstorps lokala centerpartister är medvetna om att deras parti tar ställ­ning för allas lika värde, inte minst vad gäller HBTQ-personers värde. Vi und­rar om Staffanstorps lokala centerpar­tister har någon aning om vad det står på Centerpartiets hemsida på internet?

Där står det klart och tydligt:

”Fortfarande utsätts HBTQ-personer för diskriminering och hatbrott. Det är oacceptabelt. Vem man älskar ska inte spela någon roll och man ska få samma bemötande av samhället och vården oavsett vilken sexuell läggning man har.”

När Annika Qarlsson, som är Riksdags­ledamot och Centerpartiets talesperson för frågor om arbetsmarknad och jäm­ställdhet, berättar om vad hon brinner för, så svarar hon bland annat med HBTQ-personers lika rätt och värde. Hon nämner att än idag mår HBTQ-personer dåligt över den diskriminering och det hat de möter i sin vardag.

Till följd av detta undrar vi som kämpar för hissningen av Regnbågsflaggan.

Anser Staffanstorps lokala centerpar­tister att ert motstånd till hissningen av regnbågsflaggan är förenlig med ert partis kamp för HBTQ-personers välmående?

Vi, Agge och Christopher; är helt övertygade om att HBTQ-personer i Staffanstorp kommun skulle känna en otrolig lättnad över att kommunen tar offentliga, synliga, klara och tyd­liga ställningstagande kring HBTQ-personers lika värde. Ett exempel på ett sådant offentligt, synligt, klart och tydligt ställningstagande är att hissa regnbågsflaggan.

Ni har ni fått en ny chans, vi har skri­vet ett nytt medborgarförslag. Vi vill att Staffanstorp kommun hissar en regnbågsflagga i Staffanstorp och en i Hjärup.

Agge Angusson med de 200 namn­underskrifterna. Foto: privat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top