• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo
Home / VAL 2014 / 100 timmar mer idrott i skolan

100 timmar mer idrott i skolan

Alliansen föreslår att antalet idrotts­timmar i grundskolan ska öka med 20 procent. Trots att övervikt hos barn har ökat under de senaste 20 åren har idrotts­timmarna blivit färre. Det nya förslaget innebär att ämnet idrott och hälsa ökar med 100 timmar till totalt 600 timmar i grundskolan. Det finns flera fördelar med detta. Forskningen visar att fysisk aktivitet både ger en bättre hälsa och en förbättrad förutsättning för inlärning.

Barn och ungdomar bör vara fysiskt aktiva minst en timme per dag, fem dagar i veckan. För de eleverna som inte idrottar på fritiden är det svårt att uppnå denna nivå. Enligt SCB når var femte trettonåriga kille och var tredje femtonårig tjej inte upp till rekommendationen. Drygt 20 procent av ungdomarna i tioårsåldern i Sverige är överviktiga och drygt 3 procent lider av fetma. Det är alarmerande höga siffror.

Skolan har ett ansvar för att förbereda barn och ungdomar inför framtiden. I en tid när även barn och ungdomars fritid till stor del utgörs av aktiviteter framför en tv eller en dator är det ännu viktigare att få tillgång till idrottstimmar i skolan. För att garantera att alla elever rör på sig tillräckligt mycket bör daglig fysisk aktivitet ingå i varje skoldag. På Tångvallaskolan i Falsterbo har detta testats genom den så kallade ”Bunke­flomodellen”, vilket har visat sig ge positiva effekter på både elevernas hälsa och betyg. När idrottstimmarna i skolan nu ska blir fler motverkar det en stillasittande livsstil som i värsta fall kan leda till allvarliga hälsoproblem i framtiden.

Människokroppen är inte konstruerad för att sitta stilla. Vi behöver röra på oss för att må bra, och det är därför viktigt att vi kan erbjuda skolungdomar fysisk såväl som intellektuell stimulans. En stillasit­tande livsstil begränsar och passiviserar barn och ungdomars möjligheter till spon­tan och kreativ rörelse, något som är en av de viktigaste faktorerna för utveckling

och inlärning. Skolidrotten är för många den enda chansen till fysisk aktivitet och spelar därför en mycket viktig roll. Genom att öka antalet idrottstimmar i skolan ger vi många ungdomar en chans att både prestera bättre i skolan och att skapa en sundare livsstil.

Jag har tidigare uppmärksammat proble­met med ökad fysisk inaktivitet hos ung­domar och har även under flera år skrivit motioner i Riksdagen om ett ökat antal idrottstimmar i skolan. Det gör mig mycket glad att det nu har blivit ett skarpt förslag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top