• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo
Home / Insändare / Politiska prioriteringar raserar skolan

Politiska prioriteringar raserar skolan

När jag började arbeta i Staffanstorps kommun 2009 var Hagalidskolan verkligen en skola att vara stolt över. Exempelvis hade skolan förhållandevis små klasser, en väl utvecklad verksamhet där varje elevs pedagogiska behov möttes och flera vuxna som fanns med eleverna i olika roller under skoldagen.

Idag är Hagalidskolan, genom politikernas styrning, på väg att bli en skola som inte kan uppfylla sitt utbildande uppdrag. En skola där politikerna genom sina besparingar aktivt håller på att förstöra en välfungerande verksamhet. Det har under de år jag tjänstgjort sparats in en hel del tjänster såsom exempelvis assistenter och bibliotekarier. Samtidigt ökar ständigt antalet elever i varje klass. Det blir fler och fler elever men hela tiden färre och färre vuxna. Det känns tryggt att höra BUN:s ordförande Nino Vidovic fastslå att besparingarna inte ska gå ut över skolans kvalité. Problemet är att redan i dagsläget är organisationen så slimmad att verksamheten nätt och jämnt går att bedriva i enlighet med de kvalitetskrav som ställs.

Det som däremot ständigt ökar i kommunen är antalet externa skolaktörer såsom tjänstemän, utvecklingsstrateger, Digitek eller dylikt. Dessa ska sedan i sina olika roller handleda, utbilda eller på andra sätt “berätta“ för lärare i skolan hur de ska göra för att eleverna ska lyckas. Oftast kommer de med rekommendationer som är omöjliga att genomföra utifrån rådande förutsättningar. Framkommer det till exempel i en utredning att en elev har assistentbehov men det inte finns pengar så är budget viktigare än elevens behov eller skollagen.

Men det finns lösningar! Spara på dessa enheter och tjänstemän istället för på personal i skolan. Vi som finns i skolan med eleverna varje dag behövs. På riktigt! Eller varför inte låta dessa personer, som rimligtvis bör tillhöra den pedagogiska eliten, arbeta med eleverna på skolorna? Allt annat är enormt resursslöseri i dessa skrala tider.

Slutligen kan jag inte låta bli att förvånas över de ekonomiska prioriteringar som görs. Med ökat antal nyanlända elever i skolorna, vilka i vår kommun klassplaceras direkt, så skenar kostnaderna för att ordna tillräckligt stöd för dessa elever. Det finns ekonomi i kommunen att via resurscentrum anställa lärare som arbetar med studiestöd på modersmål för nyanlända elever på Hagalidskolan. I nuläget handlar det om fem lärare. Samtidigt finns inte pengar att anställa till exempel en elevassistent eller några som helst andra satsningar. Politik är prioriteringar och så prioriterar tydligen politikerna i Staffanstorps kommun. Fördelningen med fler studiehandledare på modersmål än specialpedagoger och assistenter är helt orimlig. Konsekvenserna av dessa politiska beslut är för många elever på sikt helt förödande.

Magnus Wibäck,

Legitimerad lärare och Specialpedagog samt kommuninvånare och förälder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top