• Staffanstorp –
  • Bara –
  • Dalby –
  • Genarp –
  • Hjärup –
  • Klågerup –
  • Lund –
  • Malmö –
  • Veberöd -
  • Åkarp
logo
Home / Insändare / Vi måste värdera skolan högre!

Vi måste värdera skolan högre!

Vi måste värdera skolan högre!

Föräldrars inställning till skolan är avgörande om man vill komma åt problemen med bristande studiero. Skolinspektionen presenterade nyligen en granskning av hur elever och lärare upplever studieron i svenska klassrum. Var tredje elev i årskurs nio svarade att det inte är studiero under lektionerna. Detta är inte den första rapporten som pekar på att vi har ganska stora problem med studieron i svensk skola. Det är självklart att detta påverkar både kunskapsresultaten och arbetsmiljön för dem som jobbar i skolan.

Alla vi som är föräldrar måste vara tydliga gentemot våra barn. Hur de uppträder i skolan och vikten av att tro på och respektera läraren är avgörande. Ska man i grunden komma åt problemen med bristande arbetsro så är föräldrarnas inställning till skolan helt avgörande. Som politiker ska jag inte lägga mig i föräldraskap men vi kan opinionsbilda. Vi politiker måste vara tydliga och stå upp för kunskapsskolan. Ibland är vi lite för försiktiga och tysta och många lärare och rektorer får för lite stöd.

Svensk skola har ordningsproblem. Mellan 2012 och 2014 har antalet anmälningar om våld som Arbetsmiljöverket ser som allvarligt ökat med nästan 40 procent. De internationella undersökningarna som visar på att kunskapsresultaten i svensk skola sjunkit i ett par decennier visar också att vi har stora ordningsproblem. Det kan naturligtvis inte uteslutas att det finns ett samband. Det kan vara direkt, då det är svårt att koncentrera sig när man hela tiden störs av bråk och svårt att undervisa när elever inte lyssnar. Men det finns också ett indirekt samband. Att vi tillåter oordning och stök i klassrummen sänder signalen att det som sker i skolan inte är så viktigt. Sammantaget leder detta till att lärare får ägna mer tid åt att upprätthålla ordning och studiero och mindre tid åt undervisning.

Liberalerna genomförde i regeringsställning omfattande reformer av svensk skola. Vi förbättrade lärarutbildningen, vi införde karriärtjänster för att höja läraryrkets status. Vi stärkte elevhälsans roll i skolan och vi införde tidigare stöd för att kunna upptäcka de elever som behöver extra stöd tidigt. Vi stärkte lärarnas befogenheter att ingripa mot elever som beter sig illa. Till exempel får skolan flytta mobbare och lärarna kan beslagta störande föremål. Att det är så pass vanligt med våld och kränkningar i skolan som antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket visar är något vi måste se allvarligt på och att så många elever som var tredje säger att de inte har studiero måste vi arbeta för att se till att skolan blir den plats den ska vara, nämligen en trygg och säker plats. Vi vill att svensk skola ska fortsätta få fokusera på kunskap och låta lärarna få tid till undervisning.

Därför föreslog vi liberaler i vår budget att ett stöd på 100 miljoner kronor till utsatta skolor kan sökas av huvudmännen för att motverka ordningsproblem och implementera förebyggande insatser för att långsiktigt verka för studiero. Vi tycker att skolorna själva ska få utforma förslag på sina satsningar. Det kan handla om nya arbetsmetoder, fler vuxna i skolan, få föräldrar att ta ökat ansvar för elevens agerande eller ta in organisationer som kan arbeta förebyggande. Insatser kan vara av kortsiktig karaktär för att främja ordning i skolan, men strävan ska vara att arbeta förebyggande och långsiktigt för ökad studiero.

Ska vi lyfta resultaten i skolan så måste vi också ta i de stora ordningsproblem som råder där. Att få studiero i skolan är ett gemensamt ansvar fördelat på eleven själv, föräldrarna, skolan och politikerna. Från politiskt håll måste man ge verktyg och stöd åt de skolledare, lärare och personal som har att hantera en stökig vardag och ge dem möjlighet att arbeta förebyggande för en trygg miljö. Det är viktigt att vi fortsätter satsningen för mer kunskap och högre ambitioner i skolan. Det finns väl få skolpolitiska områden där det skiljer mer mellan nuvarande regering och den förra regeringen ifråga om fokus. Vi ser väldigt lite aktivitet från regeringen på det här området. Men hela samhället måste också stå upp för att skolan är viktig. Den är helt avgörande för vår framtid.
Gisela Nilsson större

Gisela Nilsson (L),
1:e vice ordförande i barn och utbildningsnämnden i Staffanstorp

Christer_Nylander

Christer Nylander (L)
Vice ordförande utbildningsutskottet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top